Programma management

Een project levert producten / vaardigheden op die de business in staat stellen te veranderen. Hetgeen opgeleverd wordt is vooraf gespecificeerd, er wordt een plan getrokken en vervolgens geldt Management by Exception. Een programma bestaat uit een aantal samenhangende projecten en activiteiten waarmee (strategische) veranderingen doorgevoerd worden en voordelen voor de business behaald worden. Een mooi voorbeeld is de gehele organisatie omschakelen naar een 7x24 service model. Het eindpunt is bekend, de weg er naar toe wordt gaandeweg gedefinieerd, realisatie verloopt stapsgewijs via ambitieniveaus en de focus is juist op Management by Objectives. Portfolio management is weer veel breder, speelt zich op corporate niveau af, behelst het steeds weer keuzen maken / prioriteiten stellen (bijdrage aan; omgang met constraints) teneinde de delivery capaciteit te vergroten en de focus is op Management in Optimization. Vergeleken met project management is programma management minder populair als methode waardoor er niet een echt solide basis van best practices ligt terwijl het nieuwe fenomeen portfolio management aan terrein wint. Project, programma en portfolio management hebben ieder hun eigen specifieke kenmerken waarop ingespeeld moet worden.

EssentiŽle onderdelen van programma management zijn het vaststellen van de strategische visie en einddoelen, de blueprint en het benefit realisatie plan immers hiermee wordt een basis gelegd voor het programmaplan en de samenstelling van de portfolio van projecten. De uitdaging ligt in het aanbrengen en bewaken van die samenhang. Betrokkenheid van de business zijde is eveneens essentieel immers het is de business zijde die de verandering daadwerkelijk tot stand brengt.

PM Basics levert consultancy en ondersteunende diensten in programma management volgens de Managing Successful Programmes (MSP) methode.
Project, Programma & Portfolio

Project management

Programma management

Portfolio management

Consultancy & Support

Training

Tooling

Maturity

PMO

Project controller

Cost Management

Earned Value Management

klanteN

profieL

linkS

contacT

publicatieS

homE