Project, programma of portfolio Management Office (PMO)

Er bestaat geen eenduidige naam of definitie voor het PMO. Een PMO kan een specifiek project, programma, een projecten organisatie of juist portfolio management (PPM) ondersteunen. Doel, mandaat en inrichting zullen per organisatie verschillen. Zo kan de nadruk liggen op support of control; enabler voor change; verantwoordelijk zijn voor delivery..... Bewust zijn welk probleem een PMO op lost en hoe e.e.a. zich verhoudt tot de cultuur en volwassenheid van de organisatie is onontbeerlijk. De recente opkomst van P3O (afkomstig van OGC gelijk ook Prince2 en MSP) benadrukt dat er ook op het gebied best practices nog veel terrein te winnen valt voor het PMO.

Een PMO kan de volgende taken verrichten:

·

Resourcepool voor projectmanagers e.a.

·

Consultancy, coaching, training

·

Kenniscentrum

·

Reviews, audits projecten

·

Implementatie methoden en technieken

·

Selectie en implementatie van tools

·

Reporting, KPI´s en metrics

·

Volwassenheidsniveau meten / verbeteren

·

Planning & control cyclus

·

Communicatie

·

Resource management

·

Task force

·

Financial management

·

Portfolio management

·

Risico / issue / change en configuration management

·

Performance management

·

Procurement


Hierbij worden moderne methoden en technieken (Prince2, MSP, Earned Value Management, Stage-Gate, NPV, AHP, Critical chain etc.) en diverse tools gebruikt.

PM Basics levert consultancy en ondersteunende diensten voor PMO’s met een benadering die verder gaat dan een simpele cut and paste PMO.

PMO specifieke links.


Project, Programma & Portfolio

Project management

Programma management

Portfolio management

Consultancy & Support

Training

Tooling

Maturity

PMO

Project control

Cost Management

Earned Value Management

klanteN

profieL

linkS

contacT

publicatieS

homE