Earned Value Management (EVM) “Een pro-actief management tool”


Op zoek naar de juiste Key Performance Indicators (KPI´s) voor uw projecten portfolio? Weten hoe de projecten portfolio er werkelijk voor staat?

Vaak bevatten projecten portfolio rapportages te weinig management informatie. Ze zijn te grof of juist te gedetailleerd, niet up-to-date, te “gekleurd”, niet samenhangend of niet toekomstgericht etc.

Goede beslissingen kan het management alleen nemen op basis van inzicht dat gebaseerd is op een integrale benadering van aspecten zoals scope, cost, schedule, technical progress, risk en quality. Dat inzicht moet actueel, objectief, toekomstgericht, actie gedreven, product gericht en efficiënt te verzamelen zijn met als doel analyses, vroegtijdige signalen, forecasts en (feedback op) acties te ondersteunen.

Een dergelijk inzicht verschaft het (project)management handvatten om de project performance daadwerkelijk te kunnen
challengen. Hiermee wordt voorkomen dat slecht nieuws steeds weer, in kleine stapjes én veel te laat komt, risico voorzieningen slinken zonder duidelijke oorzaak of dat acties om bij te sturen geen zin meer hebben.

De vraag is of het management met de bestaande rapportages genoegen moet nemen (awareness)? Tijd dus om over te schakelen naar de juiste key performance indicators.

Toepassing van Earned Value Management (EVM), soms ook wel aangeduid met Earned Value Analysis (EVA), levert de juiste key performance indicators. Centraal in deze methode staat het meten, analyseren, prognosticeren en rapporteren van scope, kosten en tijd performance gegevens. Dit vormt de basis voor evaluatie en besluiten / acties. Deze methode geeft antwoord op vragen als: Zitten we op schema? Hoe efficiënt gebruiken we onze tijd? Wanneer zijn we klaar? En vragen als: zitten we boven / onder budget? Hoe efficiënt gaan we met kosten om? Hoeveel gaat het uiteindelijk kosten? EVM legt ook een relatie naar risk en quality management. Daarnaast sluit de opbouw van het EVM model aan op project, programma & portfolio management, contract management, procurement management en change management. EVM is zelfs goed toe te passen bij FFP contracten / closed books immers de opdrachtgever heeft er “in the end” toch last van indien er sprake is van slechte performance bij de contractor. EVM is ook toe te passen voor performance based service contracten. Het EVM model is schaalbaar naar project typering én het aanwezige skill level. Niet voor niets wordt EVM ook wel aangeduid als Integrated Projectcontrol.

In de US is EVM sinds de millennium wisseling wettelijk verplicht voor grote (semi) overheid contracten en interne programma´s (Clinger Cohen Act). Initiator was programma management / procurement bij overheden. Aanleiding daarvoor was awareness bij opdrachtgevers (geen genoegen nemen met onbeheersbare project contracten en performance verhullende rapportages). Wereldwijd heeft de industrie en dienstverlening EVM al lang opgepakt; in Europa en in het bijzonder in Nederland komt EVM echter langzaam op gang. De UK is voortvarend bezig de inhaal slag alsnog te maken. Software pakketten, waarin inmiddels beproefde best practices verwerkt, zijn inmiddels ruimschoots op de markt te verkrijgen.

Sterke punten van EVM zijn o.a. dat het actiegericht, toekomstgericht, niet “gekleurd”, efficiënt (vereist niet meer dan goede projectmanagers al in huis hebben), grafisch sterk (a picture is worth a thousand words) én productgericht is waardoor het de kwalificatie van een pro-actief management tool verdient.

Het implementeren van EVM is een kwestie van de juiste mindset én het kunnen vertalen naar een werkbare oplossing in de praktijk waarin aansluiting gezocht wordt met bestaande processen en systemen. Dat lijkt misschien moeilijk maar dat is het uiteindelijk niet!

Zo op het eerste oog lijken Agile (scrum, XP, DSDM etc.) en Earned Value Management onverenigbaar. De afgelopen jaren heeft Earned Value Management onderwerpen als: 1) Rolling wave planning, 2) Technische voortgang meting (quality), 3) Hanteren van efficiënte data collectie niveaus, 4) Tussentijds opleveren ter minimalisering van risico / bijsturen op changes etc. al lang omarmd. De mix (best of both worlds) zal onvermijdelijk blijken….

PM Basics verenigt business economics met project, programma en portfolio management.

Copyright © 2006/2013 PM Basics B.V. All rights reserved (February 1st 2013)


Project, Programma & Portfolio

Project management

Programma management

Portfolio management

Consultancy & Support

Training

Tooling

Maturity

PMO

Project control

Cost Management

Earned Value Management

klanteN

profieL

linkS

contacT

publicatieS

homE

Earned Value Management (EVM) is een techniek om de projectvoortgang op objectieve wijze te meten (verdiende waarde). Verschaft een early warning system. Maakt forecasts op basis van project performance mogelijk.

De project performance kan gemeten en beoordeeld worden door integratie van scope, schedule en cost.

Linked in:

Training: Earned Value Management (1 dag)