Stage-Gate

De uit de NPD (New Product Development) wereld afkomstige Stage-Gate methode biedt een raamwerk voor proces discipline, structuur en het monitoren van IT investeringen via specifieke activiteiten (stages) en beslispunten (gates). Stages en Gates zijn expliciet benoemde control points ten aanzien van de kwaliteit en besluitvorming.

Stage-gate is goed toe te passen in combinatie met Prince2, PMBok en portfoliomanagement.
Project, Programma & Portfolio

Project management

Programma management

Portfolio management

Consultancy & Support

Training

Tooling

Maturity

PMO

Project control

Cost Management

Earned Value Management

klanteN

profieL

linkS

contacT

publicatieS

homE