Cost Management “Een pro-actief management tool”


Het onderwerp
Cost Management bij IV / ICT blijft de gemoederen bezig houden binnen grote organisaties. Veel gehoorde uitspraken bij afnemers en leveranciers van interne diensten zijn: het is te duur / er wordt teveel overhead gerekend; het kostprijsmodel is een black box, te complex of leidt tot verkeerde keuzen / gedrag; de geleverde prestatie is niet inzichtelijk / CMDB is niet betrouwbaar; de verdeelsleutels of ‘volumes’ zijn niet juist; de markt is veel goedkoper; er is behoefte aan benchmarks, er wordt geen rekening gehouden met nieuwe technologie; ik kan mijn ‘own cost’ niet beïnvloeden; inzicht in de vraag omvang / klant relatie ontbreekt; de PDC is te omvangrijk (differentiatie) of juist te grof (generiek); we hebben geoptimaliseerd om te besparen maar nu gaat de factuur juist omhoog; de impact van outsourcing is niet te zien etc. Veelal gaat Cost Management gepaard met de nodige emotie aan zowel klant als leverancier zijde.

Het management wenst veelal een simpele, transparante, benchmarkable oplossing waarbij de direct / indirect cost ratio verbetert, het cost driver principe en volume driven charging wordt toegepast en wil uiteindelijk naar een profit verantwoordelijk model. Dit alles ter verbetering van de klanttevredenheid en onder dreiging van outsourcing.

In abstracte zin weten we wat we willen maar.... de praktijk blijkt weerbarstig. Cost Management modellen verworden al snel tot het domein van de ‘financial guys’ waarbij draagvlak aan klant en leverancier (operations) zijde ontbreekt (involved but not committed). Te snel wordt in ‘vertrouwde’ oplossingen gedacht:

n

Cost drivers zijn toch HW, SW en menskracht?

n

Counters zijn toch de reeds bekende meetindicatoren (CPU’s, CI’s, werkplek)?

n

Nutsvoorzieningen worden proportioneel gespreid over dragerdiensten

n

Focus op cost allocation en charging i.t.t. performance management

n

Focus op assumption based i.t.t.proven based model

n

Focus op platform / organisatie i.t.t. Modulair / service oriented

n

Business case is gebaseerd op cost allocation and charging I.t.t. de werkelijke beslissingsvariabelen

n

Een nieuw cost management model mag de patronen niet veranderen

n

Het is louter een kwestie van opschonen van de CMDB

waardoor succes in termen van inzicht, sturing en beheersing met als resultante klanttevredenheid uit blijft.

Een cost driver georiënteerde aanpak waarbij draagvlak en stapsgewijze implementatie (ambitielevels in parallel verlopende verandersporen) centraal staan maakt dat cost management de qualificatie van een pro-actief management tool verdient.

PM Basics verenigt business economics met IV / ICT

Copyright © 2008 PM Basics B.V. All rights reserved (December 1st 2008)

Project, Programma & Portfolio

Project management

Programma management

Portfolio management

Consultancy & Support

Training

Tooling

Maturity

PMO

Project control

Cost Management

Earned Value Management

klanteN

profieL

(PMO) linkS

contacT

publicatieS

homE