Een pro-actief management tool voor Project, Programma en Portfolio management. Bestaat dat eigenlijk wel?

Stelt u zich de volgende situatie eens voor.

Een organisatie beschikt reeds over een geÔntegreerd ERP systeem zoals SAP, planning software zoals MS Project en de meeste bedrijfsprocessen worden (adequaat) afgedekt. De organisatie heeft zich ten doel gesteld om de project, programma en portfolio management capabilities te verbeteren (slaagt er niet in grip te krijgen op de vele projecten). De projectmanagement community zal al snel neigen naar een ďzwareĒ project portfolio management tool (immers functionaliteit vanuit projectmanagement perspectief geeft optimale match; niet afhankelijk van andere disciplines) terwijl de finance, human resource en operations managers natuurlijk neigen naar een oplossing binnen ERP (immers integraal; transparant).

De meeste ingrediŽnten - functionaliteit ťn gegevens als basis voor het pro-actief bedrijven van Project, Programma en Portfolio management - zijn in feite binnen het bedrijf in ERP of MS Project al aanwezig. Vaak is het een kwestie van kleine, samenhangende wijzigingen doorvoeren in de bestaande oplossingen (een extra veld invullen, een veld anders invullen, discipline tonen bij invoer, een module anders gaan gebruiken etc.). Vervolgens kunnen met die ingrediŽnten specialistische, analytische toepassingen zoals portfolio prioritering en optimalisatie, resource management of earned value management gevoed (en ververst) worden teneinde grip te krijgen op de vele projecten. In tegenstelling tot de full service oplossingen die nogal prijzig zijn en vaak minimaal benut worden (tijdschrijven) bieden de specialistische, analytische toepassingen juist wel de functionaliteit die recht doen aan de essentie van project, programma en portfolio management (bijvoorbeeld helder en expliciet - d.w.z. herleidbaar - maken van de keuzen, prioritering t.o.v. Strategie; performance meten etc.). Geen hoge kosten (doublures in licenties en aanschaf, functionaliteit, dure oplossingen), geen risicoīs van interfacing, geen dubbele invoer, geen geruzie over de kwaliteit van de cijfers, geen sub-optimale oplossingen. Gewoon een kwestie van slimmer gebruiken wat er is en wat er aanvullend nog moet komen.

Toekomst muziek? Tools blijven hulpmiddelen. Alles valt of staat met een visie, de essentie van project, programma en portfolio management te pakken krijgen, gevoel voor wat er in gegeven omstandigheden echt toe doet voor een organisatie. De essentie te pakken krijgen in termen van goed informeren, besluiten en (bij)sturen is waar het uiteindelijk om draait. Wendt datgene aan dat er is / echt toe doet en vorm dat efficiŽnt en effectief om in termen van portfolio prioritering en optimalisatie, resource management of earned value management.

De industrie beweert van alles maar geen van allen blijkt de essentiŽle functionaliteit te raken of de flexibiliteit te bieden in termen van situationele omstandigheden (bestaande voorzieningen, volwassenheid niveau) en dat is een gemiste kans. Maar weet dat het anders kan. Een pro-actief project, programma en portfolio management tool bestaat wel degelijk maar je moet het kunnen zien. Het gaat om de verbindende kracht tussen de reeds aanwezige systemen ťn aanvullend specialistische, analytische toepassingen (deze komen opmerkelijk genoeg niet voor in de Gartner lijst....).


PM Basics verenigt business economics met projectmanagement.

Copyright © 2011 PM Basics B.V. All rights reserved (January 2011)

Project, Programma & Portfolio

Project management

Programma management

Portfolio management

Consultancy & Support

Training

Tooling

Maturity

PMO

Project control

Cost Management

Earned Value Management

klanteN

profieL

linkS

contacT

publicatieS

homE