Integraliteit. Een pro-actief management tool.

De essentie van het
in control zijn bij een project is dat het lijn- en project management in staat gesteld wordt om goed geďnformeerde beslissingen te nemen. Traditionele invulling van de informatievoorziening rond projecten ondersteunt dat vaak onvoldoende waardoor vroegtijdige signalen, analyses, forecasts en tracking op bijsturing niet uit de verf komt. Grip krijgen op de project performance vereist welhaast helderziendheid van het management.

Daadwerkelijk
in control zijn vraagt naast transparantie ook om meer integraliteit op de aspecten: scope, cost, schedule, progress, risk en quality in relatie tot de project life-cycle, de processen en informatiesystemen. De vraag is hoe bereik je dat?

De informatie voorziening rond processen is historisch gegroeid vanuit diverse functionele disciplines zoals finance, sales, procurement, engineering, construction etc. Gevolg was een bonte verzameling
best of breed oplossingen én natuurlijk de nodige keten- en afstemmingsproblemen. Abraham Maslow schreef in 1966, "I suppose it is tempting, if the only tool you have is a hammer, to treat everything as if it were a nail.". Een pleidooi voor een meer holistische benadering maar toch lijkt de moeizame ERP inhaalslag van het afgelopen decennium inmiddels ook weer onder vuur te liggen. Het adagium is nu: slim, gericht integreren!

Kwaliteit van informatie ontstaat altijd aan de bron en bij het (deel)proces waarvoor “men” zich verantwoordelijk voelt. Het bijzondere van projectmatige sturing is echter dat het een multidisciplinaire aangelegenheid is. Het management daadwerkelijk in staat te stellen goed geďnformeerde beslissingen te nemen wordt dan complex. Het opzetten van een schaduw administratie of de diverse functionele disciplines vragen zich volledig aan te passen is in vele opzichten kansloos (“ik herken mij niet in dat beeld”; “er zijn ook andere belangen”).

Zonde en eigenlijk ook niet nodig zo is de ervaring. Leg een project management georiënteerde basis vanuit de aspecten: scope, cost, schedule, progress, risk en quality in relatie tot de project life-cycle. Stel vanuit die basis vast welke integraliteit met de diverse functionele disciplines echt nodig is voor het nemen van goed geďnformeerde beslissingen. Voedt die basis vervolgens door slim, gericht te integreren met de diverse functionele disciplines. De kunst is een situatie bereiken waarin je de omgeving meer te bieden hebt dan dat je van haar vraagt! Ik zou zeggen: “Plukken dat laag hangende fruit!”.

PM Basics verenigt business economics en projectmanagement.

Copyright © 2012 PM Basics B.V. All rights reserved (October 2012)

Project, Programma & Portfolio

Project management

Programma management

Portfolio management

Consultancy & Support

Training

Tooling

Maturity

PMO

Project control

Cost Management

Earned Value Management

klanteN

profieL

linkS

contacT

publicatieS

homE