Selectie en implementatie van tools.

Organisaties zoeken naar mogelijkheden om de beheersing van projecten en programma’s te verbeteren. De nadruk ligt daarbij op het coördineren, managen en prioriteren van projecten en programma’s gerelateerd aan resources, risico’s en business value. De uit de financiële wereld afkomstige portfolio management methode biedt de basis voor project portfolio management in de IV / ICT.

Traditionele project management tools boden aanvankelijk geen oplossing voor programma en project portfolio management dus - zo werd voorspeld - zou er op dat vlak sprake zijn van hoge groeicijfers; nog vóór de decenniumwisseling zou project portfolio management door de meeste bedrijven geadopteerd zijn (Gartner).

Aanvankelijk gingen organisaties mee in de hype van Project, Programma en Portfolio Management (PPM) tools. De driver was voornamelijk afkomstig uit de US. Zo werd in 1996 het toepassen van portfolio management verplicht gesteld voor de (semi)overheid. Zo werd rond de millenniumwisseling het toepassen van Earned Value Management (EVM) verplicht voor het managen van grote (semi)overheids contracten met de industrie (compliance afgedwongen) én voor het managen van grote interne programma´s. Zo werd in 2002 regelgeving aangescherpt ten aanzien van controle en financiële rapportages (Sarbanes Oxley). Vanzelfsprekend heeft de tooling industrie maximaal op die ontwikkelingen ingespeeld.

De kredietcrisis (en effect op de reële economie) lijkt de hype een halt toegeroepen te hebben .... er is tijd voor reflectie.

We kunnen inmiddels vaststellen dat het aanbod van project portfolio management tools groot en divers is (volwassen maar ook nieuwkomers; meer dan 100). De adoptie van project portfolio management door organisaties verloopt echter nog moeizaam en heeft vooral te maken met het volwassenheidsniveau van de organisatie in project, programma én portfolio management (Gartner, 2010). De tools kunnen veel maar zijn daardoor ook complex in gebruik en prijzig. Het implementeren van deze tools - zo blijkt - vereist meer training, tijd, interfacing met bestaande systemen en processen en dient met kleine stapjes te geschieden. Het toepassen van portfolio management is duidelijk een groeiproces.

Gartner (2010) adviseert bij selectie en implementatie dicht bij je volwassenheid te blijven, niet te complex of teveel ineens te veranderen én te focusen op de meest kritieke issues. Vanuit de tooling industrie zijn er diverse trends waar te nemen: SAAS (software as a service) betekent lagere kosten, snelle implementaties, minimaliseren van risico (Project Portfolio Management is de snelst groeiende toepassing binnen SAAS volgens Dataquest Research); verbreden doelgroepen (van IT naar ....); inspelen op Agile development.

PM Basics ondersteunt organisaties in de selectie en implementatie van tools en weet daarbij de juiste mix met bestaande tools te maken.

Project, Programma & Portfolio

Project management

Programma management

Portfolio management

Consultancy & Support

Training

Tooling

Maturity

PMO

Project control

Cost Management

Earned Value Management

klanteN

profieL

linkS

contacT

publicatieS

homE