Projectmanagement

De Standish Group doet al vele jaren onderzoek naar project succes in het IV / ICT domein. ´Successful´ wil zeggen oplevering op tijd, binnen budget en conform de gevraagde hoeveelheid functionaliteit. ´Challenged´ wil zeggen oplevering is te laat, boven budget of met minder dan de gevraagde functionaliteit. ´Failed´wil zeggen voortijdig gestopt of opgeleverd maar nooit in gebruik genomen.

Alhoewel er terechte kritiek geuit wordt op de wijze waarop de Standish Group haar onderzoek uit voert geven de scores en trends over de jaren heen toch te denken.

Wat maakt een project succesvol? Onderzoek naar kritieke succesfactoren levert in 2009 de volgende top 3:

·

User involvement

·

Executive support

·

Clear business objectives


Hieruit valt duidelijk op te maken dat de menselijke factor (juiste vertegenwoordiging van belangen, ervaring) én een heldere business case met een daartoe beperkte scope van grote invloed is op het uiteindelijke project succes. De primaire focus is dus niet de techniek. De IV/ICT organisatie is dus niet de grootste belanghebbende, de business wel. Business cases zijn dus geen verplicht nummer om geld vrij te maken of een momentopname....

De ervaren projectmanager weet dat.

De PM Basics projectmanager beschikt over minimaal 10 jaar relevante ervaring en heeft een uniek track record opgebouwd waarin focus op de business, professionalisme gecombineerd met een nuchtere en pragmatische instelling en flexibiliteit de boventoon voeren.


Project, Programma & Portfolio

Project management

Programma management

Portfolio management

Consultancy & Support

Training

Tooling

Maturity

PMO

Project control

Cost Management

Earned Value Management

klanteN

profieL

linkS

contacT

publicatieS

homE