Maturity cq Volwassenheidsniveau ( meten / verbeteren ) volgens OPM3


Op het eerste oog lijken boekhoudkundige normen (IAS), financiële normen (Sarbanes-Oxley, Basel II) en landgebonden compliance-eisen (Tabaksblat)
niet te gaan over beheersing van IV / ICT gerelateerde portfolio’s, programma’s en projecten.

Niets is echter minder waar immers betere verslaglegging en interne beheersing komen juist mede tot stand via IV / ICT. Daarnaast gaan IV / ICT gerelateerde portfolio’s, programma’s en projecten juist over resources, risico’s en business value. Kortom reden genoeg om deze eisen serieus te nemen. Volgens de Economist Intelligence Unit zijn de grote obstakels om aan die eisen te voldoen: gebrek aan budget, bewustzijn en vaardigheden.

Toepassing van o.a. een capability maturity model zoals OPM3 helpt de organisatie op gestructureerde wijze:

·

vast te stellen welke best practices zij beheerst en welke niet

·

welk volwassenheidsniveau zij heeft

·

te kiezen op welke best practices zij zich eerst moet richten en welke capabilities daarvoor (nog) nodig zijn en deze van prioriteiten te voorzien

·

verbeter paden uit te zetten.

Implementatie van de verbeteringen leidt tot een volwassener niveau ofwel betere beheersing van projecten en programma’s.

PM Basics ondersteunt organisaties bij het gebruik van OPM3 vanaf analyse tot en met de implementatie van verbeteringen.

Project, Programma & Portfolio

Project management

Programma management

Portfolio management

Consultancy & Support

Training

Tooling

Maturity

PMO

Project control

Cost Management

Earned Value Management

klanteN

profieL

linkS

contacT

publicatieS

homE